Věříme v léčebný kontakt psa a člověka. Pes v nás vyvolává pocit pohody, dobrou náladu a je znám léčebný účinek upřímného úsměvu. Canisterapeutičtí psi navštívili se svými pány oddělení LDN. Pro naše pacienty představuje takový pes komunikační most mezi ním a okolím, pomáhá jako aktivizační a motivační prvek při léčebných a rehabilitačních programech. Pro tyto aktivity máme pochopení a chceme je podporovat  i nadále. 

Výstřižek psi