Od začátku května nabízí zdravotní doprava nemocnice přepravu pacientů nově i v odpoledních hodinách. Každý všední den v čase od 14.30 do 18.00 hodin je možné si přepravu klienta sjednat na telefonním čísle 604 550 714. Služba se uskuteční pouze s platným a řádně vyplněným příkazem ke zdravotnímu transportu. 

Moravská Třebová