Fyzioterapeuti rehabilitace Nemocnice následné péče Moravská Třebová Vám poradí, jak řešit své problémy s pohybovým aparátem vyplývající z jednostranného pracovního přetěžování, sedavého zaměstnání, dlouhodobého stresu a nevhodného životního stylu. K poskytnutí rehabilitační péče je nutné donést FT-poukaz vyplněný lékařem specialistou (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař aj.) Čekací doba na rehabilitaci je momentálně do jednoho měsíce, akutní pacienty a pacienty v pracovní neschopnosti zařazujeme co nejdříve. Cílem poskytnuté péče je obnova správných pohybových a fyziologických funkcí člověka a návrat k předešlému stavu bez bolesti a omezení. Rehabilitační péče je u nás plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

foto rhb