Od začátku července je součástí zdravotního týmu nemocniční kaplanka Bc. Božena Šplíchalová.

Zaměstnanci nemocnice si uvědomuji důležitost a nezastupitelnost duchovní péče, zejména pro těžce nemocné pacienty, seniory, jejich rodiny a v neposlední řadě pro samotné zaměstnance.
Paní Šplíchalová se nemocným věnuje individuálně, nabízí jim četbu, a to nejen z bible. Naše pacienty léčí zájmem, povzbuzením, nasloucháním, rozhovorem, modlitbou. Tato duchovní služba není určena pouze praktikujícím věřícím. Duchovní podpora může být užitečná pro všechny pacienty strádající nemocí, stářím a vytržením z domácího prostředí, prožívajícím těžké životní období. Velké pole působnosti má kaplanka v doprovázení v posledních chvílích života a je podporou pro pozůstalé.