Vize, motto, poslání a cíle

Naším cílem je poskytovat kvalitní služby pacientům. Jsme profesionálové a zajišťujeme kvalitní zdravotní péči všem věkovým skupinám v ambulantní péči a péči následnou na lůžkových jednotkách. Máme na paměti, že péče o zdraví musí být v rovnováze se spokojeností pacientů. Zdravotní péči zajišťujeme kvalitní týmovou prací. V hodnocení spokojenosti pacientů a také v kvalitě poskytované péče chceme patřit mezi nejlépe hodnocené nemocnice mezi nemocnicemi následné péče (srovnatelné co do velikosti a spektra výkonů). Naše služby jsou spolehlivé, komplexní a efektivní. Snažíme se, aby naši zaměstnanci byli trvale vzděláváni, motivováni a snažíme se u nich zabránit projevům syndromu vyhoření. Stavíme na základech dobré ošetřovatelské péče a dalšího trvalého zkvalitňování zdravotní péče. Respektujeme práva pacientů.

Základní hodnoty nemocnice:

  1. Kvalitní péče o pacienta, jeho spokojenost
  2. Spokojenost zaměstnanců, jejich vzdělávání, motivace
  3. Bezpečnost pacientů.
  4. Úcta k pacientovi.
  5. Profesionální a etické chování personálu.
  6. Spolupráce a týmová práce na všech pracovištích.
  7. Ekonomická stabilita, efektivita činnosti