Základní informace

Lůžková část – stanice I., II., III.

Primář LDN – Prim. MUDr. Jiří Král, specializovaná způsobilost v oboru chirurgie

Vrchní sestra – Ludmila Komoňová

Celková kapacita lůžek: 80

 

Lůžková část nemocnice je členěna na tři stanice

l. stanice - druhé nadzemní podlaží první budova

II. stanice - první nadzemní podlaží první budova

III. stanice - druhé nadzemní podlaží třetí budova

 

Kontakty:

LDN I. - 461 352 312

LDN II. - 461 352 237

LDN III. - 461 352 348

http://www.nemocnicemtr.cz/

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ceník placených služeb 

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, provedené na žádost pacienta, jsou zpoplatněny. Úhradu provádí žadatel proti příjmovému dokladu. 

Vyšetření lékařem a nezbytná administrativa k žádosti za účelem umístění do zařízení sociální péče  

264 Kč - podání jedné žádosti 

528 Kč - podání dvou a více žádostí 

Vyplněný formulář bude předán pouze proti potvrzení o zaplacení

 

Kopie ze zdravotnické dokumentace 

 50  Kč + cena tisku (1 list = 2 Kč) + poštovné

Nezbytná administrativní činnost lékaře, související s výpisem ze zdravotní dokumentace 

 76  kč + cena tisku (1 list = 2 Kč) + poštovné

V době od 6.00 do 14.00 hodin můžete poplatek uhradit na pokladně (budova bývalé polikliniky).

V jinou dobu lze poplatek uhradit přímo vrchní sestře v době její přítomnosti na LDN II. 

Platba přes účet - ve prospěch č.ú. 9832591/0100 KB, variabilní symbol 602, do zprávy pro příjemce jméno pacienta.

 

Na poskytnutí kopie, opisu nebo výpisu za zdravotnické dokumenatce má právo:

- pacient,

- osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem,

- osoba, která je pacientem uvedená v souhlasu s poskytováním informací. Souhlas je podpepsán pacientem v době hospitalizace za přítomnosti lékaře (popř. všeobecné sestry)

 

Plná moc, souhlas s poskytováním informací a žádost o poskytnutí kopie ze zdravotnické dokumentace jsou součástí zdravotnické dokumenace pacienta.

Žádost o pořízení kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace