Lůžkové oddělení I.

Telefonní kontakt: 461 352 312

Lékař

Prim. MUDr. Jiří Král - specializovaná způsobilost v oboru chirurgie

MUDr. Zdeněk Fajkoš - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie

Staniční sestra

Marie Hicklová - specializovaná způsobilost v oboru gastroenterologie 


Počet všeobecných sester: 7

Počet praktických sester: 1,3

Počet ošetřovatelek: 0

Počet sanitářů: 4

Počet sester pro rehabilitační ošetřovatelství: 0,5


Fotogalerie