Časové vymezení a rozsah poskytované péče

Následná péče na LDN je poskytována 24 hodin denně. V pracovní době je zajišťována nelékařským zdravotním personálem jednotlivých stanic a lékaři LDN. V mimopracovní době tj. od 15.30 hod. – 7.00 hod. (všední den) a od 7.00 hod. – 7.00 hod. následujícího dne (sobota, neděle, svátky) je péče zajišťována kvalifikovaným lékařem v příslužbě a kvalifikovaným nelékařským personálem včetně sestry zajišťující péči bez odborného dohledu.

Lůžkové zařízení Nemocnice následné péče Moravská Třebová je zařízení následné péče zaměřené na specializovanou problematiku oboru gerontologie a geriatrie, včetně léčby chronických ran.

Poskytuje následnou péči všem stabilizovaným dlouhodobě nemocným pacientům s interním, chirurgickým, onkologickým, neurologickým onemocněním a pacientům v terminálním stádiu chronických onemocnění.

Charakteristika pacientů

Na oddělení LDN jsou přijímáni pacienti bez územního omezení. Dle obsazení lůžek jsou přijímáni pacienti po předchozí konzultaci kompetentních lékařů s primářem LDN, kteří jsou indikovaní k následné péči

Spektrum pacientů indikovaných k příjmu na lůžka LDN

 • pacienti ve stavu pokročilé aterosklerosy,
 • senilní pacienti s demencemi,
 • pacienti s postižením centrální a periferní nervové soustavy po centrálních mozkových příhodách a s neuro/degenerativními onemocněními,
 • onkologické pacienty převážně v terminálním stádiu nemoci,
 • nesoběstační pacienti po chirurgických výkonech,
 • stabilizovaní pacienti po odeznění akutních fází všech interních onemocnění včetně srdečních příhod, ve stádiích chronického srdečního selhání a chronické obstrukční plicní nemoci,

Související péče

 • Nutriční péče poskytovaná nutričním terapeutem – poskytuje péči hospitalizovaným pacientům s malnutricí nebo s jejím rizikem.
 • Sociální péče poskytovaná sociálním pracovníkem – sociální pracovník řeší problémy hospitalizovaných pacientů v sociální oblasti. Spolupracuje se zařízeními sociální péče a zajišťuje případné umístěním pacienta do těchto zařízení. Úzce spolupracuje s rodinou pacienta.
 • Služba RDG, UZ pracoviště a laboratoře je poskytovaná v pracovní dny do 16 hodin. V ostatních hodinách, o víkendu a ve svátky zajišťuje službu těchto pracovišť Nemocnice Svitavy.
 • Konziliární služby

Návazná péče

 • ústavy sociální péče, praktický lékař,...