Kontakty na pracoviště

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Svitavská 25
571 01 Moravská Třebová

IČ 00193 895, DIČ CZ 00193895, č.ú. 9832591/0100 KB, 

ID datové schránky: w6kk6kf

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GDPR servis - POVĚŘENEC - PhDr. Martin Reissner, Ph.D - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chcete se podílet na zkvalitnění péče o pacienty naší nemocnice? Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty?

Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný, v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit pro které oddělení nebo ambulanci Nemocnice následné péče Moravská Třebová je dar určen. V hotovosti lze poskytnout finanční dar osobně přímo do pokladny nemocnice nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet nemocnice číslo 9832591/0100. Dary je možné poskytnout také věcné na základě písemné smlouvy (s předchozím schválením radou PK).

Všem našim dárcům děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).

Telefonní seznam

 

Oddělení

Jmenný seznam

Číslo

Administrativa Ředitel zařízení

MUDr. Pavel Havíř, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 327

Analytik 

Ing. Jan Kosla, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

775 423 339

Ekonomická náměstkyně 

Finanční účtárna

Ing. Ladislava Kratochvílová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

p. Spíchalová, p. Urbaníková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 252

461 352 251
461 352 217 

Mzdová účtárna

p. Štrajtová, Šatníková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 350 
Pokladna - dispečink

Pavlína Maňasová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 260 

604 550 714

Referent pro ZP

Petra Pribulová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 245 
ZZS Pracovna sester   461 352 402
Pracovna lékaře   461 352 317 
Řidiči RV   461 352 307 
Řidiči ZZS   461 352 241
Řidiči DZS   461 352 306 
Stravovací provoz Vedoucí provozu

Naděžda Koubková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 335

725 880 075

Kuchyně   461 352 313 
Jídelna   461 352 441 
Sklad potravin

p. Koudelková

461 352 384
LDN 1. (2. np) Pracovna sester

Marie Hicklová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 312
Pracovna lékařů

461 352 408
LDN 2. (1. np) Pracovna sester

Vrchní sestra - Ludmila Komoňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 237

602 183 312

Pracovna lékařů
Administrativa

Jitka Fryčová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 257
LDN 3. (1. np) Pracovna sester

Staniční sestra - Jitka Pirošová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 348
461 352 347

602 183 313

Pracovna lékařů 

 MUDr. Jindra Kvíčalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.z

461 352 345
Lékařský pokoj 

MUDr. Jana Berková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 344 
Lékařský pokoj 

MUDr. Jindra Kvíčalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 315
Lékařský pokoj 

Prim. MUDr. Jiří Král, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 314
Vrchní sestra 

Ludmila Komoňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 450 
OKBH Biochemická lab.   461 352 235
Hem. laboratoř    461 352 234 
Vedoucí laborant 

Jaroslava Pešová

461 352 233
Lékařský pokoj 

RNDr. Milan Malý, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 236
Ambulance Pediatrická

MUDr. Ivana Zemánková - privátní praktický lékař pro děti a dorost

461 352 223 
Interní

MUDr. Jana Berková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 446 lékař

461 352 453 sestra

MUDr. Kelča, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 333 

lékař

461 352 451 sestra

MUDr. Lenka Číšecká, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

461 352 397 lékař

461 352 381 sestra

Chirurgická MUDr. Jiří Král 461 352 336
Chirurgický sál    461 352 316
Gynekologická   

461 352 270 lékař

461 352 391 sestra

HTP Vedoucí údržby p. Schönbaum

461 352 386

702 238 198

Dílna údržby   461 352 370 
Elektrodílna    461 352 369 
Sklad materiálu 

Kateřina Vyroubalová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 341

702 226 991

Kotelna   461 352 367 
Sklad prádla    461 352 332
Krejčovna    461 352 201 
Rehabilitace Vedoucí fyzioterapeut

Mgr. Dagmar Netolická, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 218
Pracovna sestry 

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 360 

728 969 438

Elektroléčba    461 352 360 
Cvičebna  Šnoblová 461 352 246
Cvičebna 

PhDr. Vít Kolář, cert. MDT, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 374 
 
Cvičebna Mgr. Václavíková 461 352 371
Radiologie Snímkovna - asistenti

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 330
Lékařský pokoj    461 352 462 
Popisovna  MUDr. Kašparová/Spíchalová 461 352 256 
Ultrazvuk    461 352 326 
Sociální pracovník  

Martin Pražan, DiS, 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

604 686 973

461 352 467

Manažerka kvality  

Mgr. Kateřina Krausová, 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 467

733 539 810

 

Lékárna
Vedoucí - 461 352 389 Sklad - 461 352 249  
 

 

Privátní lékaři

(pouze informativní, Nemocnice následné péče Moravská třebová nezodpovídá za aktuálnost informací v tomto oddílu)

MUDr. Neužilová Petra
praktický lékař
lékař 461 352 388 MUDr. Dvořáková
plicní
lekář 461 352 262
sestra 461 352 393 sestra 461 352 261
MUDr. Alexander Marossy
praktický lékař
lékař 461 352 387
sestra 461 352 444
MUDr. Cach
Psychiatrie
461 352 300
MUDr. Rychlovská Lenka 
praktická lékařka 
lékař 461 352 396 MUDr. Machánek
Gynekologie
461 352 290/291
sestra 461 352 337 MUDr. Hammer
Urologie
461 352 291
MUDr. Klug
praktický lékař
lékař 461 352 394 MUDr. Komárková
Zubař
734 113 860
sestra 461 352 390
MUDr. Nádeníček
ortopedie
sestra 461 352 244 MUDr. Bisová
Zubař
461 352 210
 
MUDr. Randula
ORL
lékař 461 352 386 MUDr. Číšecký
http://www.ocni-mt.cz
461 312 569
sestra 461 352 243
MUDr. Šnajdrová
MUDr. Hánělová
neurologie
461 352 392

Praktický lékař

MUDr. Navrátilová 

lékař 461 352 385

MUDr. Dvořáčková
kožní

461 352 443

702 239 131

sestra 461 352 395

MUDr. Koditek Vlastimil

Dětská kardiologie

772727027 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zubní laboratoř 461 352 211/212

 

Za podporu a pomoc při zajištění kvalitní rehabilitační péče děkujeme