Kontakty na pracoviště

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Svitavská 480/25
571 01 Moravská Třebová

IČ 000193 895, DIČ CZ 000193895, č.ú. 9832591/0100 KB

Chcete se podílet na zkvalitnění péče o pacienty naší nemocnice? Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty?

Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný, v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit pro které oddělení nebo ambulanci Nemocnice následné péče Moravská Třebová je dar určen. V hotovosti lze poskytnout finanční dar osobně přímo do pokladny nemocnice nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet nemocnice číslo 9832591/0100. Dary je možné poskytnout také věcné na základě písemné smlouvy (s předchozím schválením radou PK).

Všem našim dárcům děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).

Telefonní seznam

  

Oddělení

Jmenný seznam

Číslo

Administrativa Ředitel zařízení

MUDr. Pavel Havíř 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 327
 

461 352 252 
Finanční účtárna

p. Spíchalová, Sarajová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 251
461 352 217 
Mzdová účtárna

p. Štrajtová, Šatníková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 350 
Pokladna - dispečink p. Hrubá 461 352 260 
Referent pro ZP

Petra Pribulová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 245 
ZZS Pracovna sester   461 352 402
Pracovna lékaře   461 352 317 
Řidiči RV   461 352 307 
Řidiči ZZS   461 352 241
Řidiči DZS   461 352 306 
Stravovací provoz Vedoucí provozu

Naděžda Koubková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 335
Kuchyně   461 352 313 
Jídelna   461 352 441 
Sklad potravin

p. Koudelková

461 352 384
LDN 1. (2. np) Pracovna sester

Marie Hicklová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 312
Pracovna lékařů MUDr. Jindra Kvíčalová 461 352 408
LDN 2. (1. np) Pracovna sester

Ludmila Komoňová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 237

Pracovna lékařů
Administrativa

Jitka Fryčová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 257
LDN 3. (1. np) Pracovna sester

Jitka Pirošová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 348
461 352 347
Pracovna lékařů    461 352 345
Lékařský pokoj  MUDr. Jana Berková 461 352 344 
Lékařský pokoj  MUDr. Jindra Kvíčalová 461 352 315 
Lékařský pokoj 

Prim. MUDr. Jiří Král
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 314 
Vrchní sestra 

Ludmila Komoňová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 450 
OKBH Biochemická lab.   461 352 235
Hem. laboratoř    461 352 234 
Vedoucí laborant 

Jaroslava Pešová

 

461 352 236 
Lékařský pokoj 

RNDr. Milan Malý
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 233 
Ambulance Pediatrická MUDr. Hloušková 461 352 221
MUDr. Ivana Zemánková - privátní praktický lékař pro děti a dorost 461 352 223 
Interní MUDr. Jana Berková 461 352 453
MUDr. Kelča – lékař/sestra 461 352 333/451
MUDr. Pol
lékař/sestra
461 352 397/381 
Chirurgická MUDr. Jiří Král 461 352 336 
Chirurgický sál  Lékař/sestra 461 352 316
Gynekologická    461 352 270/391
HTP Vedoucí údržby p. Pavliš 461 352 386
Dílna údržby   461 352 370 
Elektrodílna    461 352 369 
Sklad materiálu 

Lenka Urbaníková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 341
Kotelna   461 352 367 
Sklad prádla    461 352 332 
Krejčovna    461 352 201 
Rehabilitace Vedoucí fyzioterapeut

Mgr. Dagmar Netolická

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 218
Pracovna sestry    461 352 360 
Elektroléčba    461 352 360 
Cvičebna  Šnoblová 461 352 246
Cvičebna 

PhDr. Vít Kolář, cert. MDT

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 374 
 
Cvičebna Mgr. Václavíková 461 352 371 
Radiologie Snímkovna - asistenti

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 330
Lékařský pokoj    461 352 462 
Popisovna  MUDr. Kašparová/Spíchalová 461 352 256 
Ultrazvuk    461 352 326 
Sociální pracovník  

Martin Pražan, DiS

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 467
Manažer kvality   Mgr. Kateřina Krausová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
461 352 467 

 

Lékárna
Vedoucí - 461 352 389 Sklad - 461 352 249 Laboratoř - 461 352 328
 

 

Privátní lékaři

(pouze informativní, Nemocnice následné péče Moravská třebová nezodpovídá za aktuálnost informací v tomto oddílu)

MUDr. Neužilová Petra
praktický lékař
lékař 461 352 388 MUDr. Dvořáková
plicní
lekář 461 352 262
sestra 461 352 393 sestra 461 352 261
MUDr. Alexander Marossy
praktický lékař
lékař 461 352 387
sestra 461 352 444
MUDr. Cach
Psychiatrie
461 352 300
MUDr. Rychlovská Lenka 
praktická lékařka 
lékař 461 352 396 MUDr. Machánek
Gynekologie
461 352 290/291
sestra 461 352 337 MUDr. Hammer
Urologie
461 352 291
MUDr. Klug
praktický lékař
lékař 461 352 394 MUDr. Komárková
Zubař
734 113 860
sestra 461 352 390
MUDr. Nádeníček
ortopedie
sestra 461 352 244 MUDr. Bisová
Zubař
461 352 210
 
MUDr. Randula
ORL
lékař 461 352 386 MUDr. Číšecký
http://www.ocni-mt.cz
461 312 569
sestra 461 352 243
MUDr. Šnajdrová
MUDr. Hánělová
neurologie
461 352 392

Praktický lékař

Hubáček Jiří

lékař 461 352 385

MUDr. Bláhová
kožní

461 352 443 sestra 461 352 395

MUDr. Koditek Vlastimil

Dětská kardiologie

772727027

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zubní laboratoř 461 352 211/212

 

Za podporu a pomoc při zajištění kvalitní rehabilitační péče děkujeme