Kontakty na pracoviště

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Svitavská 25
571 01 Moravská Třebová

IČ 00193 895, DIČ CZ 00193895, č.ú. 9832591/0100 KB, 

ID datové schránky: w6kk6kf

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GDPR servis - POVĚŘENEC - RNDr. Radomír Švejcar, tel. 703380641, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chcete se podílet na zkvalitnění péče o pacienty naší nemocnice? Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty?

Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný, v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit pro které oddělení nebo ambulanci Nemocnice následné péče Moravská Třebová je dar určen. V hotovosti lze poskytnout finanční dar osobně přímo do pokladny nemocnice nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet nemocnice číslo 9832591/0100. Dary je možné poskytnout také věcné na základě písemné smlouvy (s předchozím schválením radou PK).

Všem našim dárcům děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).

Telefonní seznam

Oddělení/pracoviště  

jmenný seznam  

e -mail  

tel. číslo                        

Tel. ústředna

od 6.00 do 14.00 hodin

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 202

Ředitel nemocnice

MUDr. Pavel Havíř

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 327

Analytik

Ing. Jan Kosla

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

775 423 339

Ekonomická

náměstkyně

Ing. Ladislava Kratochvílová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 252

Manažerka kvality

Mgr. Kateřina Krausová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

733 539 810

Finanční účtárna

Lenka Urbaníková

Iveta Spíchalová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 251

461 352 217

Mzdová účtárna

Lenka Mlčochová

Mgr. Jana Povolná

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 350

Dispečink/pokladna

Pavlína Maňasová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 260

Referent ZP

Petra Pribulová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 245

Řidiči DZS

 

 

461 352 306

 IT zaměstnanec

 Martin Beneš

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

776 085 478

Zdravotně sociální

pracovník

Zuzana Kolářová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

604 686 973

461 352 315

       

Stravovací provoz

 

 

 

vedoucí provozu

Jana Srubková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 335

725 880 075

Kuchyně, jídelna

 

 

461 352 313

Sklad potravin

Janette Dvořáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 384

       
 LDN      
Pracovna sester LDN 1. Marie Hicklová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 312
Pracovna lékařů     461 352 408
Pracovna sester LDN 2. Ludmila Komoňová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 237

602 183 312

Administrativa Jitka Dobešová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 257
Pracovna sester LDN 3. Ivana Spálenská

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 348

602 183 313

Lékařský pokoj Prim. MUDr. Jiří Král

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 314
Pokoj vrchní sestry Ludmila Komoňová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 450
       
OKB      
Biochemická laboratoř     461 352 235
Hematologická laboratoř     461 352 234
Vedoucí laborantka Jaroslava Pešová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 233
Vedoucí pracoviště RNDr. Milan Malý

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 236
       
Ambulance      
Interní

MUDr. Ivana Kellnerová

s. Zlatuše Nováková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 446

461 352 453

Interna - kardiologie

MUDr. Petr Kelča

s. Alena Lipavská

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 333

461 352 451

Interna - diabetologie

MUDr. Lenka Číšecká

s. Stanislava Šírová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 397

461 352 381

Chirurgie MUDr. Jiří Král

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 336
Gynekologie

lékaři

s. Jiřina Škrancová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 270

461 352 391

       
Rehabilitace      
Vedoucí fyzioterapeut Mgr. Dagmar Netolická

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 218
Pracovna sestry  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 360

728 969 438

Elektroléčba      461 352 360
       
Radiogiagnostika      
Objednávání pacientů     461 352 330
Popisovna MUDr. Ludmila Spíchalová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 256
Ultrazvuk     461 352 326
       
Ostatní HTP      
Vedoucí údržby Miloš Schönbaum  

461 352 386

702 238 198

Dílna údržby     461 352 370
Elektrodílna     431 352 369

Sklad všeobecného

materálu

Kateřina Vyroubalová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

461 352 341

702 226 991

Kotelna     461 352 367
Sklad prádla     461 352 332
Krejčovna     461 352 201

 

Lékárna
Vedoucí - 461 352 389 Sklad - 461 352 249 

 

Privátní lékaři

(pouze informativní, Nemocnice následné péče Moravská třebová nezodpovídá za aktuálnost informací v tomto oddílu)

MUDr. Neužilová Petra
praktický lékař
lékař 461 352 388 MUDr. Dvořáková
plicní
lekář 461 352 262
sestra 461 352 393 sestra 461 352 261
MUDr. Alexander Marossy
praktický lékař
lékař 461 352 387
sestra 461 352 444

MUDr. Hana Trojáková

--------------------------

MUDr. Ivana Zemánková

Praktická lékařka pro děti a dorost


461 352 221

-------------------------------

https://www.mudrivanazemankova.cz/

461 352 223

 

MediClinic

Ordinace praktického lékaře pro dospělé


251034306 - extrení

MUDr. Zhytniková
Gynekologie
461 352 290/291
sestra 461 352 337 MUDr. Hammer
Urologie
461 352 291
MUDr. Klug
praktický lékař
lékař 461 352 394 MUDr. Komárková
Zubař
734 113 860
sestra 461 352 390
MUDr. Nádeníček
ortopedie
sestra 461 352 244

MUDr. Martin Zandler

psychiatrie

461 352 300

 https://mudrzandler.cz/

MUDr. Randula
ORL
lékař 461 352 386

MUDr. Číšecký
http://www.ocni-mt.cz/

461 312 569
sestra 461 352 243
MUDr. Hánělová
neurologie
461 352 392

 

MediClinic

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

461 352 385/395

pouze interní linky

MUDr. Dvořáčková
kožní

461 352 443

702 239 131

251034305 - externí

MUDr. Koditek Vlastimil

Dětská kardiologie

772727027 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zubní laboratoř 461 352 211/212