Zdravotní doprava

Od začátku května nabízí zdravotní doprava nemocnice přepravu pacientů nově i v odpoledních hodinách. Každý všední den v čase od 14.30 do 18.00 hodin je možné si přepravu klienta sjednat na telefonním čísle 604 550 714. Služba se uskuteční pouze s platným a řádně vyplněným příkazem ke zdravotnímu transportu.

------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávky na tel. číslo: 461 352 260 nebo osobně na dispečinku – Svitavská 36, Moravská Třebová (v pracovní dny 6 – 14:00 hod)

-------------------------------------------------------------------------------------------

V mimopracovní době zajistí zdravotní dopravu pacientů Svitavská nemocnice v čase od 18.00 hodin do 6.00 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě.

V tomto případě objednávejte přepravu na centrálním dispečinku Litomyšl - tel. č. 461 655 155, 702 281 090

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nabízíme vám tyto služby:

 • převozy na vyšetření, ošetření nebo ke kontrole k obvodnímu nebo odbornému lékaři a zpět
 • místní i dálkové převozy k hospitalizaci nebo do lázní i zpět po propuštění
 • dálkové převozy ke kontrole po celé ČR
 • asistence sanitního vozu pro zajištění sportovních a kulturních akcí
 • převozy podle individuálních potřeb i v mimopracovní době, na základě předchozí dohody žadatele s dispečerem. Převozy, které nejsou indikovány lékařem jsou realizovány za úhradu žadatele (viz níže).

Při objednání budete potřebovat tyto údaje:

 • jméno pacienta
 • kam požadujete převoz
 • na kolik hodin je pacient objednán
 • odkud pacient pojede-přesnou adresu včetně ulice a čísla, které je na domu umístěno, je vhodné uvést jméno, které je uvedeno na jmenovce, nebo na zvonku
 • zda pacient pojede sám, nebo s doprovodem
 • zda je nutné vzít s sebou do vozidla pacientův vozík, nebo jinou pomůcku
 • jestli je pacient mobilní, nebo je potřeba ho odnést vsedě, či vleže
 • telefonní kontakt na Vás

Pro úhradu těchto služeb ze zdravotního pojištění (prostřednictvím Vaší zdravotní pojišťovny) je nezbytné, abyste předložili „Příkaz ke zdravotnímu transportu“ vystavený Vaším praktickým, nebo ošetřujícím lékařem. Prosím vezměte na vědomí, že jedině uvedení lékaři jsou oprávněni rozhodnout o způsobu dopravy hrazené ze zdravotního pojištění.

Rádi Vám vyhovíme, i pokud převoz potřebujete a příkaz ke zdravotnímu transportu od lékaře nemáte. Bohužel služba nebude hrazena zdravotní pojišťovnou a objednatel si jí musí uhradit sám. Cena je stanovena podle aktuální vyhlášky o stanovení hodnot bodů, výše hrazených služeb pro příslušný rok a dozvíte se ji u dispečera, na základě specifikace Vašeho požadavku. Minimální cena je 12 Kč za ujetý kilometr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citace poděkování adresované na ředitele nemocnice ze dne 1.8.2019: 
Vážený pane řediteli, jsem 70-let stará bába, nechodící. Musím vám říct, že máte prima řidiče. Zvláště moc chválím chlapce: Františka Votavu (já mu říkám "Dobrota") a Jiřího Šikulu (též mu říkám "Šikulka"). Přijedou pro mě s úsměvem a vůbec jim nevadí, že mě musí táhnou po schodech. Je to úžasný pocit, pohladí po duši. Též paní dispečerka Maňasová. Prosím o pochvalu těch 3.
Děkuji  A.Klugová