Základní informace

Časové vymezení poskytované péče

pondělí 6.30 - 11.30  12.00 - 16.00 
úterý 6.30 - 11.30 12.00 - 16.00
středa 6.30 - 11.30 12.00 - 16.00
čtvrtek 6.30 - 11.30 12.00 - 16.00
pátek 6.30 - 11.30 12.00 - 15.30


Telefon pro objednání pacientů: 461 352 360


Informace pro pacienty rehabilitace

 • K ambulantní rehabilitační péči přijímáme pacienty s poukazem na rehabilitaci od lékaře. Zpravidla je tento poukaz označen písmeny FT. Platnost poukazu je 7 dní! Do 7 dní je tedy potřeba se na rehabilitaci objednat.
 • Omluvit se z rehabilitace je potřeba nejpozději den dopředu, při omluvě až v domluvený den návštěvy nebude rehabilitace nahrazena. Při 2. neomluvené absenci na rehabilitaci pacienta automaticky vyřazujeme. Pokud by chtěl pacient v rehabilitaci dále pokračovat, musí přinést nový poukaz od lékaře, bude pak zařazen do seznamu čekajících pacientů.
 • Pacienti nejsou k ambulantní rehabilitaci přijati v případě:
  • virových, akutních průjmových, horečnatých onemocnění
  • stavu podnapilosti, opilosti nebo po požití návykových látek
  • neúnosného hygienického stavu
 • Pacient je povinen pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 • Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas. Pacientům, kteří nedodržují instrukce dané fyzioterapeutem, může být rehabilitace ukončena. 
 • Dodržujte časy návštěv rozepsaných na kartičce. Přesný čas vyšetření nebo terapie určuje fyzioterapeut, může dojít ke zpoždění z provozních důvodu nebo z důvodu ošetření pacienta v akutním stavu.
 • Při návštěvě Rehabilitace si svůj mobilní telefon vypněte nebo přepněte do tichého režimu.

Na návštěvu rehabilitace si s sebou vždy přineste

 • Kartičku (bude Vám vystavena na recepci při první návštěvě, obsahuje základní údaje o časech vyšetření a terapie, telefonní číslo rehabilitace).
 • Ručník, přezůvky, vhodné oblečení (pro individuální terapii a cvičení).
 • Vlastní zámek pro uzamčení osobních věcí ve skříňce v šatně. Do skříněk nevkládejte cennosti ani osobní doklady pro případ krádeže!

Ceník placených výkonů

Ošetření a vyšetření cizinců a pacientů bez zdravotního pojištění   dle konkrétního výkonu a aktuálního sazebníku VZP
Kopie dokumentace pacienta:  50 Kč + cena kopírování 2 Kč za jeden list + poštovné.
(předáme proti podpisu pacienta nebo zákonného zástupce pacienta, po předložení průkazu totožnosti)
Tejpování: Kinezio Tejp 1 Kč za 1 cm tejpu (aplikace v rámci terapie)
Vodoléčebné procedury čerpané nad rámec hrazení zdravotní pojišťovnou 

dle aktuálního sazebníku pojišťovny (94 bodů/ 15 min).

 

Fotogalerie