Personální obsazení ambulance

Vedoucí fyzioterapeut:

Mgr. Dagmar Netolická, Cert. MDT

Telefonní kontakt: 461 352 218

Fyzioterapeuté:

PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT

Mgr. Zuzana Václavíková

Jaroslava Šnoblová

Mgr. Veronika Chrobáková

Bc. Petra Svečulová

Michal Novotný

Zdravotní sestry:

Petra Ebertová

Jana Vondráčková-Gerišerová

Lenka Augustová


Profily fyzioterapeutů

Mgr. Dagmar Netolická, Cert. MDT - vedoucí Fyzioterapeut

Vzdělání:

SZŠ Merhautova Brno, obor Fyzioterapie – DiS. (2000)

SZU Limbová Bratislava, obor Fyzioterapie externě – Bc. (2011)

SZU Banská Bystrice, obor Fyzioterapie externě – Mgr. (2013)

Odborné kurzy:

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) – DJK FYZIO s.r.o., Ostrava

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové – DJK FYZIO s.r.o., Ostrava

Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě – Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov

Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace – Instrukt, Praha

Kurz terapie poruch dýchání – OLÚ Jevíčko K. Neumannová

Taping – prevence poruch pohybového aparátu – NZZ Flandera, Praha

Management a leadership ve zdravotnickém zařízení – VFN Praha

Mc-Kenzie, mechanická diagnostika a terapie, část A, B, C – Mc-Kenzie Institute Praha, www.mckenzie.cz


PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT - Registrovaný fyzioterapeut

Tel: 461 352 374

Vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze, FTVS, obor Fyzioterapie - Mgr. (2004)
Univerzita Karlova v Praze, FTVS - PhDr. (2006)

Odborné kurzy akreditované MZČR:

- Neurac 1, Alice Hamáčková, Redpoint clinic Hradec Králové

- McKenzie - Mechanická diagnostika a terapie, Cert. MDT McKenzie Institute CZ, Praha

- Bobath Koncept - Vyšetření a terapie osob s poruchou centrálního nervového systému /Krajská nemocnice Liberec

- Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové / DJK FYZIO s.r.o., Ostrava

- Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence/REHASPRING centrum, Čelákovice

- Taping – prevence poruch pohybového aparátu/NZZ Flandera, Praha

- Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Bruggera, NCO NZO Brno


Mgr. Zuzana Václavíková - Registrovaný Fyzioterapeut

Tel: 461 352 371

Vzdělání:

Masarykova univerzita, LF, obor Fyzioterapie – Mgr. (2003)

Odborné kurzy:

Neurac 1, Alice Hamáčková, Redpoint clinic, Hradec Králové

Aplikace metody Roswithy Brunkow / Rehaspring centrum s.r.o., Čelákovice

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) / DJK FYZIO s.r.o., Ostrava

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
– DJK FYZIO s.r.o., Ostrava

Diagnostika a terapie hlubokého stabilizačního systému páteře – Dům techniky Pardubice

Kurz terapie poruch dýchání – OLÚ Jevíčko K. Neumannová

Odborný kurz – dětská noha – fyzioterapie a podologie – Dům techniky, Pardubice


Jaroslava Šnoblová - Fyzioterapeut pracující pod odborným dohledem

Tel: 461 352 246

Vzdělání:

SZŠ Hradec Králové, obor Fyzioterapie (1984)

Odborné kurzy:

Neutrac 1, Alice Hamáčková, Redpoint clinic, Hradec Králové

Senzomotorická stimulace, Alena herberová, IPVZ Praha

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) – DJK FYZIO s.r.o., Ostrava

Manuální lymfodrenáž – NZZ fyzioterapie, Mgr. Toušková, Praha

Vojtova metoda, část A – Okresní nemocnice Nové Město na Moravě

Kurz terapie poruch dýchání – OLÚ Jevíčko K. Neumannová

Taping – prevence poruch pohybového aparátu – NZZ Flandera, Praha

Odborný kurz – dětská noha – fyzioterapie a podologie – Dům techniky, Pardubice


Mgr. Veronika Chrobáková - registrovaný fyzioterapeut

Vzdělání:

Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, obor Fyzioterapie - Mgr. (2010)

Odborné kurzy:

Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému - Prostřední Bečva

Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
- DJK FYZIO s.r.o., Ostrava www.djk.cz

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence - Fyzio P Klatovy www.fyziop.cz

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence – REHASPRING centrum www.rehaspring.cz

Funkční testování a trénink ve fyzioterapii - Fyzio P Klatovy www.fyziop.cz

Vojtova metoda, část A - RL-Corpus Olomouc

Diferenciální diagnostika bolesti v oblasti ramene I., II. - NEREST F-M www.nerest.eu

Kurz diagnostiky a terapie dysfunkce temporomandibulárního kloubu

 

Fotogalerie