Pediatrická ambulance MUDr. Jarmila Hloušková

Časové vymezení

 
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

7.00 - 9.00
odběry, prevence, očkování

    

 

SESTRA

7.00
-

11.30

 7.00 - 9.00
odběry, prevence, očkování

   

 

neordinuje 

se 

 7.00 - 9.00
odběry, prevence, očkování
9.00 - 11.30
pro nemocné
 9.00 - 11.30
poradna
  9.00 - 11.30
pro nemocné

13.00 - 15.00
prevence, očkování

 13.00 - 15.00
pro nemocné

15.00 - 16.00
administrativa, pro objednané

 15.00 - 16.00
administrativa, pro objednané
 13.00 - 16.00
prevence, návštěvy

 

V DOBĚ PREVENTIVNÍCH KONTROL A PORADEN NEOŠETŘUJEME NEMOCNÉ DĚTI
děkujeme za pochopení

 

Telefonický kontakt: 461 352 221


Personální obsazení ambulance

Lékař:

MUDr. Jarmila Hloušková
specializace v oboru pediatrie

Sestra:

Ludmila Vykoupilová - dětská sestra


Rozsah poskytované péče

Ambulance poskytuje standardní pediatrickou péči dětským pacientům od narození do 19 let

 • komplexní, cílené a kontrolní vyšetření dětským lékařem,
 • terapie onemocnění dětského věku bez nutnosti odborného vyšetření/ošetření na specializovaném pracovišti,
 • preventivní kontroly, povinná a nepovinná očkování, dispenzární péče,
 • odběry biologického materiálu, orientační vyšetření moči,
 • sledování fyziologických funkcí a psychomotorického vývoje,
 • aplikaci léčiv,
 • prohlídky novorozenců a dětských pacientů v domácím prostředí,
 • poradenská péče pro rodiče dětí do jednoho roku,
 • výchovná a edukační péče.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

 • Dětské oddělení Nemocnice Svitavy
 • Odborné ambulance poliklinika Moravská Třebová a Svitavy
 • Úzce specializované odborné pracoviště – spádově Pardubická nemocnice
 • UZ – RDG pracoviště nemocnice Moravská Třebová
 • Běžná laboratorní vyšetření - OKBH Moravská Třebová
 • Specializovaná laboratorní vyšetření

Ceník placených výkonů (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Vydání lékařského potvrzení pro účely plnění pojistných dávek

250,-Kč

Vydání potvrzení ke způsobilosti řízení motorového vozidla        

500,- Kč

Potvrzení k vystavení svářečského průkazu                                 

300,- Kč

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství         

300,- Kč 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (např. potvrzení pro přijetí do mateřské školy, na letní tábory apod.)                                                              

100,- Kč

Potvrzení na plavecké kurzy kojenců a batolat  50,- Kč

Podrobný výpis z dokumentace pacienta

dle rozsahu od 250,- Kč

Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu zákonného zástupce, pacienta a po předložení průkazu totožnosti)

50,- Kč + cena kopírování 2 Kč za jeden list + poštovné

 Aplikace nepovinného očkování

100,- Kč

 Poštovní služby

dle aktuálního ceníku pošty


Fotogalerie