Interní ambulance MUDr. Ivana Kellnerová 

Časové vymezení

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
6:00 - 7:15
odběry
7:00 - 7:15
odběry
6:00 - 7:15
odběry
  6:00 - 7:15
odběry
7:30 - 12:00
EKG
7:30 - 12:00
EKG
7:30 - 12:00
EKG
7:00 - 12:00
EKG
7:30 - 12:00
EKG
8:30 - 12:30
ORDINACE
8:30 - 12:30
ORDINACE
8:30 - 10:00
ORDINACE
8:30 - 12:30
ORDINACE
 
13:00 - 15:00
ORDINACE VŠEOBECNÉHO
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

MUDr. Regueyra Bolaňos Alexis

13:00 - 15:30
ORDINACE
  13:00 - 15:30
ORDINACE
 


K prvnímu vyšetření je nutné doporučení obvodního nebo jiného ošetřujícího lékaře

K vyšetření je nutno se objednat na: 461 352 453 (kontakt na pracoviště)


Personální obsazení ambulance

Lékař:

MUDr. Ivana Kellnerová
specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

MUDr. Kell

Sestra:

Zlatuše Nováková
všeobecná sestra


Rozsah poskytované péče

  • odborná interní vyšetření na doporučení ošetřujících praktických lékařů nebo jiných odborných ambulancí,
  • sledování v rámci pravidelných kontrol chronicky nemocné v širokém spektru interních onemocnění,
  • neodkladná vyšetření u pacientů s akutními zdravotními obtížemi,
  • provedení a popisy EKG vyšetření.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

  • Nemocnice Svitavy
  • RDG
  • Laboratoř
  • Specializované ambulance

Ceník placených výkonů

Ošetření a preventivní prohlídka pacientů bez zdravotního pojištění 

platba dle aktuálního sazebníku VZP

Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu zákonného zástupce, pacienta a po předložení průkazu totožnosti)       

50,- Kč + cena kopírování 2 Kč za jeden list

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu pacienta - administrativní úkon                                    

100 Kč

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití návykových, psychotropních nebo jiných látek, než alkohol       

485 Kč 

EKG vyšetření na vlastní žádost 130 Kč

Výpis nebo vyšetření pro pojišťovnu – dle náročnosti                                                      

250 Kč – 650 Kč

Konzultace s lékařem na vlastní žádost 

500 Kč

Komplexní interní vyšetření na vlastní žádost

650 Kč

Aplikace injekce do svalu (bez ceny preparátu)

100 Kč

Aplikace očkovací látky (bez ceny vakcíny)

100 Kč
Odběr krve nebo moče na žádost pacienta nebo třetí osoby bez vyšetření krve 100 Kč
Doprava pacienta sanitním vozem bez lékařské indikace 12 Kč/ km
Poštovné dle ceníku pošty


Fotogalerie