Interní ambulance - Diabetologie

Časové vymezení poskytované péče

 Den        Odběry          Ordinační doba   Polední přestávka   Ordinační doba   Lékařka
 Pondělí  6.00 - 7.00  7.00 - 12.30  12.30 - 13.00  13.00 - 14.30 MUDr. Číšecká
 Úterý  6.00 - 7.00  7.00 - 12.30  12.30 - 13.00  13.00 - 14.30 MUDr. Číšecká
 Středa  6.00 - 7.00  7.00 - 12.30  12.30 - 13.00  13.00 - 14.30 MUDr. Číšecká
 Čtvrtek  6.00 - 7.00  7.00 - 12.30  12.30 - 13.00  13.00 - 14.30 MUDr. Číšecká
 Pátek  6.00 - 7.00  7.00 - 12.00     MUDr. Kellnerová

Telefonický kontakt:

lékařka – 461 352 397

sestra – 461 352 381, 702 239 128


Personální obsazení ambulance

Lékař

MUDr. Lenka Číšecká, MUDr. Ivana Kellnerová 

Sestra

Šírová Stanislava


Rozsah poskytované péče

  • odborná diabetologická vyšetření na doporučení ošetřujících praktických lékařů nebo jiných odborných ambulancí
  • sledování diabetiků v rámci pravidelných kontrol
  • měření hodnot glykémie a cukru v moči, měření krevního tlaku, sledování váhy pacienta a BMI, celkové laboratorní vyšetření
  • neodkladná vyšetření u pacientů s akutními zdravotními obtížemi
  • edukace pacientů s diabetem mellitem

Návaznost péče na služby jiných oddělení

  • Nemocnice Svitavy
  • RDG a UZ
  • Laboratoř
  • Specializované ambulance – neurologická, interní, oční

Ceník placených výkonů (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Ošetření a preventivní prohlídka pacientů bez zdravotního pojištění platba dle aktuálního sazebníku VZP
Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu pacienta a po předložení průkazu totožnosti) 50 Kč + cena kopírování 2 Kč za jeden list
Podrobný výpis z dokumentace pacienta dle rozsahu do 250,- Kč
Vyjádření (potvrzení lékaře) o zdravotním stavu pacienta – administrativní úkon 100 Kč
Výpis nebo vyšetření pro pojišťovnu – dle náročnosti 250 Kč – 650 Kč
Konzultace s lékařem na vlastní žádost 500 Kč
Komplexní interní vyšetření na vlastní žádost 650 Kč
Klidové EKG na vlastní žádost 130 Kč
Aplikace injekce do svalu (bez ceny preparátu ) 100 Kč
Odběr krve nebo moče na žádost pacienta nebo třetí osoby bez vyšetření krve 100 Kč
Doprava pacienta sanitním vozem bez lékařské indikace 12 Kč/ km
Poštovné dle ceníku pošty