Interní ambulance - Diabetologie

Časové vymezení poskytované péče

Úterý 6.00 – 12.30 / 13.00 – 15.00
Středa diabetologická ambulance Jevíčko

6.00 – 7.00 odběry

7.30 – 12.00 ordinace

12.30 – 14.30 konziliární vyšetření

Čtvrtek 6.00 – 12.30 / 13.00 – 15.00

 

Telefonický kontakt:

lékař – 461 352 397

sestra – 461 352 381

diabetologická ordinace Jevíčko – 461 801 117


Personální obsazení ambulance

Lékař

MUDr. Pol Jiří
specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, diabetologie a gastroenterologie 

Sestra

Šírová Stanislava
registrovaná sestra se specializací v oboru diabetologie


Rozsah poskytované péče

  • odborná diabetologická vyšetření na doporučení ošetřujících praktických lékařů nebo jiných odborných ambulancí
  • sledování diabetiků v rámci pravidelných kontrol
  • měření hodnot glykémie a cukru v moči, měření krevního tlaku, sledování váhy pacienta a BMI, celkové laboratorní vyšetření
  • neodkladná vyšetření u pacientů s akutními zdravotními obtížemi
  • edukace pacientů s diabetem mellitem

Návaznost péče na služby jiných oddělení

  • Nemocnice Svitavy
  • RDG a UZ
  • Laboratoř
  • Specializované ambulance – neurologická, interní, oční

Ceník placených výkonů

Ošetření a preventivní prohlídka pacientů bez zdravotního pojištění platba dle aktuálního sazebníku VZP
Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu pacienta a po předložení průkazu totožnosti) 50 Kč + cena kopírování 2 Kč za jeden list
Podrobný výpis z dokumentace pacienta dle rozsahu do 250,- Kč
Vyjádření (potvrzení lékaře) o zdravotním stavu pacienta – administrativní úkon 75 Kč
Výpis nebo vyšetření pro pojišťovnu – dle náročnosti 250 Kč – 650 Kč
Konzultace s lékařem na vlastní žádost 500 Kč
Komplexní interní vyšetření na vlastní žádost 650 Kč
Klidové EKG na vlastní žádost 130 Kč
Aplikace injekce do svalu (bez ceny preparátu ) 100 Kč
Odběr krve nebo moče na žádost pacienta nebo třetí osoby bez vyšetření krve 100 Kč
Doprava pacienta sanitním vozem bez lékařské indikace 12 Kč/ km
Poštovné dle ceníku pošty