Gynekologická ambulance

Časové vymezení

 změny - AKTUALIZUJEME - přesné informace podá sestra telefonicky

Telefonický kontakt:

Lékař -  461 352 270
Sestra - 461 352 391


Personální obsazení ambulance

Lékaři:

MUDr. Alois Hloušek
specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

MUDr. Jana Ledvinová CSc.
specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

MUDr. Michaela Minářová

MUDr. Ester Hladíková

K MUDr. Minářové, Ledvinové a Hladíkové je nutné se předem objednat na tel. 461 352 391

Sestra:

Jiřina Škrancová
zdravotní sestra


Rozsah poskytované péče

 • diagnostika a terapie gynekologických onemocnění,
 • preventivní kontroly,
 • odběr cytologického stěru v rámci prevence rakoviny děložního čípku, odběr materiálu na mikrobiologii,
 • léčba inkontinentních žen,
 • konzultace a léčba klimakteria: hormonální substituční léčba, přírodní preparáty,
 • péče o neplodné páry,
 • předepisování a osvěta v oblasti antikoncepce, zavádění nitroděložní antikoncepce
 • těhotenská poradna: diagnostické postupy a jejich zhodnocení, při výskytu patologického stavu stanovení optimální terapeutické strategie,
 • ultrazvukové a kardiotokografické vyšetření.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

 • Oddělení gynekologie a porodnice Nemocnice Svitavy
 • Mamograf poliklinika Svitavy
 • UZ – RDG pracoviště nemocnice Moravská Třebová, ambulance MUDr. Richter Svitavy
 • Specializovaná laboratorní vyšetření – centrum prenatální diagnostiky

Ceník placených výkonů

Vydání lékařského potvrzení pro účely plnění pojistných dávek 250 Kč s DPH
Opakované vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti 150 Kč s DPH
Ošetření a preventivní prohlídka pacientek bez zdravotního pojištění platba dle aktuálního sazebníku VZP
Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu pacienta a po předložení průkazu totožnosti) 50 Kč + cena kopírování 2 Kč za jeden list s DPH
Komplexní preventivní prohlídka  600 Kč s DPH
Administrativní potvrzení o zdravotním stavu 100 Kč s DPH
Vyhledávání informací z porodopisu (předáme proti podpisu pacienta a po předložení průkazu totožnosti) 100Kč s DPH


Fotogalerie