P1180543Ve čtvrtek 4. května se konalo přátelské setkání lékařů regionu Moravskotřebovska se vzdělávacím programem. Lékařům byly prezentovány aktuální témata. Oddělení klinické biochemie (laboratoř) zavádí technologii od firmy Medesa, s.r.o. a lékaři byli s touto metodou seznámeni. MUDr. Ivana Kellnerová přednesla nové metody léčby a diagnostiky diabetu mellitu a Veronika Žáčková předala svoji zkušenost s řešením inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Příjemná atmosféra celého odpoledne umocnila radost mnohých přítomných, že se mohou vidět, neformálně pohovořit a to hlavně proto, že se často kontakt lékařů v průběhu roku směřuje na ten telefonický a čistě profesionální.