Mikulášskou nadílku s adventní atmosférou přinesl v pondělí 5. prosince Mikuláš se svou družinou 90 pacientům oddělení následné péče. Za čerta, Mikuláše a anděla se na chvíli změnili zaměstnanci nemocnice a velmi jim to slušelo. Rozdali nadílku a potěšili vlídným slovem všechny hospitalizované pacienty. Záměrem celé akce bylo připomenutí si tradice, ale hlavně potešit a rozveselit pacienty, kteří si nemohou užít svátky doma s rodinou a musí je strávit v nemocnici.

menšínemší 2