Návštěvy jsou povoleny každý den v týdnu v čase pouze od 14–16 hodin odpoledne. Žádáme všechny návštěvy, aby používaly v kontaktu s pacientem ochranu dýchacích cest (respirátor). Je na plné zodpovědnosti návštěv, aby neměly žádné projevy respiračního nebo jiného přenosného onemocnění. Chráníte tím své nejbližší! V případě návštěv u pacientů v terminální stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu povolit po předchozí domluvě s lékařem i mimo uvedenou dobu. Na lůžkovém pokoji, kde je nastaven zvýšený hygienický režim, není vstup návštěv dočasně povolen. Pro získání informací o zdravotním stavu pacienta využívejte i nadále telefonickou komunikaci s lékařem a omezený čas určený pro návštěvu využijte pro své bližní.