Dne 29.6.2022 byla slavnostně otevřena nová budova nemocnice následné péče. Den poté proběhl den otevřených dveří s velkým zájmem veřejnosti.  Významným dnem pro pacienty nemocnice a personál byla neděle 3.7.2022, kdy se lůžková část LDN bleskově stěhovala do nových prostor. Stejně tak stravovací provoz prošel zkušebním provozem. Zaměstnanci rehabilitace vás v novém přivítají dne 18.7.2022. Ohlédnutí ve fotogalerii.

Den stěhování prožívali zaměstnanci s rozporuplnými pocity. Krásná byla pro ně vize nových, funkčních a moderně vybavených prostor nové nemocnice, ale zároveň pro ně bylo těžké se ohlédnout za prostředím, kde prožívali mnozí dlouhá léta svého pracovního života. Zaměstnancům přejeme spokojenost v novém a pohodu v pracovním kolektivu, pacientům zase příjemný pobyt u nás s vidinou získání co nejvyšší míry soběstačnosti a návratu ideálně do domácího prostředí.