čezNemocnice následné péče děkuje Nadaci ČEZ za finanční podporu v projektu s názvem „ jako v bavlnce“ ve výši 120 000Kč. Za příspěvek jsme zakoupili polohovací pomůcky, které zvýší komfort péče o pacienty. Jedná se řadu kvalitních polohovacích hygienicky udržovatelných pomůcek vysoké kvality a aktivní atidekubitní matrace. Používáním pomůcek omezujeme možnost vzniku komplikací, které snižují naději na návrat do domácího prostředí. Pro nás jsou prioritou spokojení pacienti a rodina pacienta, kteří mají na čas strávený v nemocnici příjemné vzpomínky a při propuštění dokáží žít svépomocí nebo s dílčí pomocí ostatních plnohodnotný život.