Jako poděkování všem sestřičkám nemocnice darovala drogerie Teta poukazy na nákup vlasové kosmetiky v hodnotě 300 Kč. Za krásné gesto děkujeme. Pozitivní zpětná vazba od pacientů i veřejnosti je pro práci sestry velmi důležitá a je to hlavní impuls v ní pokračovat dál, těšit se z ní  a vnímat ji jako naplňující poslání.

Rádi bychom také poděkovali všem vašim prodavačkám/prodavačům, kteří statečně zasedli za pokladny i v době, kdy mohli mít starch o své zdraví a zdraví svých blízkých.

Předávání teta