V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučením profesní organizace fyzioterapeutů budeme po dobu nouzového stavu:

 

1. ošetřovat pouze akutní pacienty

2. pacienti potvrdí „čestné prohlášení“ o bezinfekčnosti

3. pacienti i personál rehabilitace při terapii používají roušky a další ochranné pomůcky, zvýšeně dbají na dezinfekci rukou

4. doba terapie bude zkrácena na nezbytně nutnou

5. pokud je to vhodné, doporučuje se možnost bezkontaktní telefonické konzultace