V rámci zvyšování kvality péče o klienta rehabilitace nově nabízí cvičení za pomoci systému Redcord a léčebnou metodu Neurac.

Redcord® je speciální systém lan a popruhů, využitelný v oblasti rehabilitace i sportu. Efekt terapie (tréninku) je založen na principu provádění cvičení v labilním prostředí v různých rovinách.

Pomocí popruhů a umístění pacienta v aparátu je možné ovlivnit úroveň zátěže, směr pohybu i zatížení jednotlivých kloubů. Systém také výrazně snižuje zátěž fyzioterapeuta, umožní pacienta nastavit do potřebné pozice, ve které se pak provádí cílená aktivní terapie.

Neurac je unikátní léčebná metoda využívající systém Redcord®. Příčina obtíží se zjišťuje cíleným vyšetřením, zaměřeným na odhalení slabého článku ve funkci pohybového aparátu. Testují se funkce svalových zřetězení a „lokální motorická kontrola“ - schopnost určitých svalů stabilizovat jednotlivé části páteře. Na základě hodnocení těchto testů se sestavuje individuální plán terapie s vybranými cviky a přesným dávkováním obtížnosti.

Vedoucí fyzioterapeut PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT