Dopravní zdravotní služba (DZS) Nemocnice následné péče Moravská Třebová poskytuje své služby nejen nemocnici a jejím odborným ambulancím ale všem poskytovatelům zdravotní a sociální péče Moravskotřebovska. Protože potřeba přepravy za zdravotní péčí je často soustředěna do krátkého časového intervalu, je nezbytné jízdy spojovat. Z toho důvodu jste Vy, kteří využíváte služby DZS, někdy nuceni na sebe navzájem čekat.

DZS

I přes veškerou snahu dispečerky zdravotní dopravy může nastat situace, že je nutné čekat i delší čas. Chápeme, že je to náročné pro Vás i pro řidiče a maximální snahou všech na DZS je tyto situace omezit.
Dovolte nám ještě dvě praktická upozornění, která dalšímu zlepšování této služby výrazně napomohou.
Převoz sanitkou dopravní zdravotnické služby (DZS) je pro vás objednán z místa uvedeného na příkazu ke zdravotnímu transportu. Velmi nám pomůže pokud pacient zavolá den před plánovaným transportem do 13 hodin na dispečink dopravy (Svitavská 36) a domluví si čas odjezdu tel. 461 352 260 nebo 604 550 714.
V případě, že se transport nemůže uskutečnit (změna pobytu, nemoc, změna termínu hospitalizace, apod.), je nutné neprodleně ohlásit tuto skutečnost na tel. - 461 352 260, 604 550 714.
Prosíme o pochopení a toleranci. Snažíme se o to, aby každý náš klient se dostal na vyšetření nebo ošetření včas a doufáme, že budete i nadále využívat služeb zdravotní dopravy ke své spokojenosti.