Zaměstnanci nemocnice si plně uvědomují, že mít ve svém týmu osobnosti milující svoji práci jako svůj život, je obrovským přínosem. Právě taková je vrchní sestra oddělení LDN Ludmila Komoňová. Nemocnice vůbec poprvé ve své historii nominuje svou kandidátku, a to za rok 2018.

Ludmila Komoňová pracuje ve zdravotnictví 44 let. Začínala jako řadová sestra v trojsměnném provozu u lůžka. Do 10 let byla již staniční sestrou a následně sestrou vrchní. Její rychlý kariérní růst byl podpořen zájmem o nemocné a o obor. Měla vždy kladný přístup ke změnám, které znamenaly zlepšení péče o pacienta a umění manažersky vést tým zvládá dodnes. Oddělení tak pod jejím vedením dosahovalo vždy velmi dobrých výsledků v ošetřovatelské péči. Paní Komoňová je nesmírně pracovitá, vlídná a přátelská. Pochvaly se jí dostává i od pacientů, kteří oceňují především její schopnost empatie, pozitivní naladění a úsměv. Nejen vedení nemocnice, ale i svoje spolupracovníky vždy pozitivně ohromuje svým odborným přehledem, profesionalitou a příjemným vystupováním.

Dokázala i v době, kdy byla maminkou malé dcerky, zdárně skloubit profesní i rodinný život. S láskou se věnovala nejen své dceři, ale i všem svým pacientům, jejich rodinám a všem zaměstnancům, kteří si právě dnes přejí projevit JÍ touto nominací velké DÍKY.