Představitelé Pardubického kraje vedou v současné době jednání o budoucí podobě lůžkové péče v naší nemocnici. Vedení nemocnice považuje neustálé zkvalitňování zdravotní péče na lůžkových odděleních LDN a ambulantních složkách za prvořadý úkol.

      Vizí nemocnice je zvyšování kvality poskytovaných služeb a zajištění bezpečí pro klienty nemocnice. Stavět můžeme na vstřícnosti personálu, kvalitně prováděné rehabilitační péče, vynikající a chutné kuchyni, a dalším. Při dotazníkovém šetření spokojenosti klientů máme v převážné míře pozitivní odpovědi. Velkou pozornost věnujeme i zlepšování celkových podmínek pro pobyt našich klientů. Všechny Vaše podněty pro zlepšení naší práce vítáme a předem za ně děkujeme

MUDr. Pavel Havíř

Foto webovky