testování

Od 1.11.2021 je varianta bezplatného screeningového testování umožněna pouze:

osobám, které jsou očkovány aspoň jednou dávkou vakcíny proti onemocnění Covid-19,
osobám do dovršení 18 let věku
osobám, které se nemohou účastnit očkování proti onemocnění Covid-19 pro kontraindikaci, kterou jsou povinné doložit lékařským potvrzením

Upozorňujeme, že na odběrovém místě budete vyzváni k doložení potvrzení, že splňujete jednu z výše uvedených podmínek a platnost certifikátu je 24 hodin.

Informace o testování uvedená v listopadovém Moravskotřebovském zpravodaji je mylná a nebyla podána Nemocnicí následné péče Moravská Třebová!