Ve čtvrtek dne 4. dubna 2019
od 14 hodin se uskuteční provozní schůzka všech zaměstnanců LDN v prostorách zaměstnanecké jídelny.

Účast nutná.